Ochrona danych elektronicznych

Dane elektroniczne są jeszcze bardziej, niż dane papierowe narażone na ryzyko utraty, ale również kradzieży. Najbardziej zagrożone są dane, które przechowujemy na tych nośnikach danych, do których jest dostęp poprzez sieci zarówno wewnętrzne, jak też Internet. Dane elektroniczne na różnych nośnikach również są zagrożone kradzieżą, a zniszczenie nośnika danych jest znacznie trudniejsze od zniszczenia danych papierowych. Skuteczne zniszczenie nośnika danych wymaga zastosowania odpowiedniej technologii, gdyż nawet uszkodzony nośnik pozwala, co jest drogie, ale możliwe, na odzyskanie danych. Dane odzyskiwane były nawet z pociętych na drobne kawałki dysków twardych. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika danych elektronicznych niszczone przez takie osoby dane elektroniczne nie są na tyle cenne, by ktoś inwestował bardzo duże pieniądze w ich odzyskanie. W nieco innej sytuacji są przedsiębiorstwa, które korzystają z wielu rodzajów danych cennych dla innych przedsiębiorstw, jak dane o klientach, kontrahentach, ale też o procedurach organizacyjnych, stosowanych technologiach.
Autor artykułu: