Przechowywanie danych w przedsiębiorstwach

Coraz większa liczba przedsiębiorstw korzysta z danych elektronicznych. Takie dane muszą być odpowiednio przechowywane oraz zabezpieczone, gdyż również narażone są na kradzieże. Dane w firmach mogą być przechowywane na bardzo różnych nośnikach. Z jednej strony są to dyski w urządzeniach, ale także płyty, przenośne nośniki danych. Wszelkie przenośne urządzenia nie powinny zawierać istotnych dla firmy danych. Takie dane muszą być przechowywane w zabezpieczonych pomieszczeniach. Konieczne jest również zbudowanie systemu, który pozwala na stosownie spójnych zasad dotyczących niszczenia danych oraz dostępu do danych ze strony pracowników posiadających różne uprawnienia. Im większe jest przedsiębiorstwo, tym znacznie bardziej rozbudowany musi być system zabezpieczania danych. Z drugiej strony mniejsze firmy znacznie rzadziej dbają o tworzenie odpowiednich zabezpieczeń danych elektronicznych. Jedne firmy czynią tak ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, ale często problemem jest również brak znajomości realnych zagrożeń związanych z utratą danych.
Autor artykułu: