LCD (Direct LED)

Jako direct LED rozumie się charakterystyczną technologię LCD występującą w telewizorach, które wraz z biegiem czasu opanowały rynek elektroniczny, stając się wysokiej klasy rozwiązaniem technologicznym. W głównej mierze chodzi o funkcjonalność, jaka tej technologii jak najbardziej jest przypisywana. Co zalicza się zatem do głównych, nadrzędnych zalet Direct LED? Więcej w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika.


Zacznijmy od tego, że plusem nabywania telewizorów Direct LED jest ich dużo lepszy kontrast. Nie ma porównania zdaniem niektórych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianych nowinek technologicznych między technologią Direct LED oraz technologią przykładowo CCFL, jeżeli mowa o polepszeniu kontrastu. W tym parametrze technicznym opisywana kategoria telewizorów zdecydowanie dominuje. Musimy również wspomnieć o braku zjawiska wypalenia obrazów, co z kolei postrzegane jest jako wyraźnych minus w przypadku inwestycji w równie popularne i ogólnodostępne dzisiaj na rynku elektronicznym sprzęty RTV, jakimi są telewizory plazmowe. Musimy wspomnieć, że akurat jeśli chodzi o brak zjawiska wypalenia obrazu, direct LED przoduje na równi z CCFL. Podobnie zaletą określa się bardzo wysoki poziom jakości. Co więcej telewizory te nie potrzebują bardzo dużo energii elektrycznej, więc cechuje je mniejsze zużycie. Wszystko to osiągalne jest właśnie za sprawą technologii direct led. Niemniej jednak te telewizory mają również swoje wyraźne minusy, do jakich zalicza się zwłaszcza mniejsza drobiazgowość i mniejszą precyzję prezentowania detali w scenach przyciemnianych.